29 april 1965

H.C.A.W. begint aan de honkbalcompetitie

De voetbalcompetitie is voor de meeste clubs in Bussum en Naarden een uitgelezen hoofdstuk. Dat betekent, dat het tijd is om aan zomersporten te gaan denken. Dat doen we dit jaar met bijzonder veel genoegen, want - zonder een andere zomersport tekort te willen doen -de honkbalsport staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Dat wordt zaterdagmiddag a.s. ongetwijfeld duidelijk bewezen als om twee uur het eerste negental van de HCAW in het veld komt tegen Rooswij k. Het wordt de eerste competitie-wedstrijd voor de Bussumers in een nieuw en sterk honkbalge-zelschap. Een uitgebreid legioen supporters dient er voor te zorgen, dat de goede sfeer in De Kuil aanwezig is. Onnodig te zeggen, dat de eerste klappen een daalder waard zijn.

Het negental van de Honkbalclub Allen Weerbaar treedt aan met o.m. de volgende spelers: P. Back, R. Back, A. Fijth, S. Gunter, R. Hoffmann, R. Kloeten, P. Luteyn, B. v. Luitgaren, R. Monincx, L. Nagtegaal, F. Remmers, J. Schriek en C. Tromp. Coaches zijn Fr. Vreenegoor en R. Boodt.

Verder is er op sportgebied weinig te beleven. In de zaterdagmiddagcompetitie-voetbal spelen de Bussumse en Naardense clubs geen rol meer. Ze komen trouwens ook niet in het veld. Ook in de zondagcompetitie is er voor de Bussumse teams niets mee te regelen. In de eerste klasse A van de afdeling speelt Naarden, om half drie uit tegen BDC. Voor geen van beide partijen slaat er meer iets op hetspel.

Tenslotte, nog dit: morgenmiddag worden in Sportpark-Zuid sportwedstrijden voor scholieren en jeugdleden van verenigingen georganiseerd. Het loont de moeite om daar eens een kijkje te gaan nemen. Aan-vang twee uur.