13 april 1965

Naarden heeft een eigen honkbalveld

Burgemeester Cramer wierp de eerste bal

(Foto: De Bussumsche Courant)
Naarden heeft een, zij het nog bescheiden, eigen honkbalveld. Afgelopen zondag werd het officieel in gebruik genomen met een wedstrijd tussen het HCAW ju-nioren-kampioensteam en een combinatie 't Gooi-Utrecht. Een honderdtal personen woonde deze eerste match in Naarden bij, nadat de officiƫle ingebruikneming had plaats gehad. De burgemeester van Naarden, de heer N. J. C. Cramer wierp de eerste bal van de plaat en daarmede had Naarden zijn jeugd-honkbalveld.

Tevoren sprak de Jeugd-secretaris van HCAW, de heer J. F. Remmers de burgemeester toe. Hij dankte voor de in Naarden geboden gastvrijheid, waardoor nu HCAW uit de direkte zorgen is. In Bussum is deze vereniging uit haar jasje gegroeid en de Bond had te verstaan gegeven dat naar voldoende speelgelegenheid voor de jeugd moest worden uitgekeken, aangezien anders geen avondwedstrijden voor de jeugd meer gespeeld zouden kunnen worden.

Burgemeester Cramer antwoordde, dat de gemeente Naarden het prettig vindt gastvrijheid te kunnen verlenen. ,,Ons gemeentebestuur staat positief tegenover alle sporten, maar veelal vormen de financiƫn een ernstige handicap". Zowel burgemeester Cramer als, onder meer, de directeur sportzaken, de heer Kuiper, woonden een belangrijk deel van deze eerste honk-bal-ontmoeting in Naarden bij.