Naarmate de achterstand van HCAW op Sparta groter werd, werden ook de worpen van Fijth onmachtiger. Na rijp beraad op de heuvel besloot men Filipiak de plaats van Fijth in te laten nemen. (Foto: Goois Nieuwsblad)