18 augustus 1964

Volewijckers redde zich door zege op HCAW

HCAW heeft haar laatste thuiswedstrijd niet in winst weten om te zetten en dolf met 4-3 het onderspit tegen een fel vechtend "De Volewijekers." De Amsterdammers hebben zich door deze overwinning in de eerste klasse weten te handhaven mede doordat het Haagse ADO het niet verder kon brengen dan een 6-4 nederlaag tegen HCK. De Hagenaars zullen dus het volgend jaar hun geluk in de tweede klasse moeten beproeven. Lange tijd heeft het er naar ultgezien dat HCAW met de winst zou gaan strjjken doch In de laatste slagbeurt wisten zij, na een 4-2 achterstand te hebben opgelopen, niet door te drukken. Enkele foutjes bezorgden de Amsterdammers toen de zo fel begeerde overwinning.

Door vakanties ontbraken bij de Bussumers de volgende spelers : Piet Back, Roelof Kloeten, Bob Sproul (geblesseerd) en John Broekhuis, waarvoor de volgende jeugdspelers werden opgesteld: Ade Fijth, Leo Nagtegaal, Coen Stiemer en Fred Remmers. Deze laatsten hebben zich voortreffelijk geweerd en de nerveuze spanning in de laatste inning was er de oorzaak van dat zij enkele foutjes maakten waardoor de wedstrijd verloren ging. Over het algemeen hebben zij in het eerste negental een goed debuut gemaakt en in de toekomst mag HCAW nog veel van deze spelers verwachten.

Geen walk over

De eerste slagbeurt begon voor HCAW wat ongelukkig en de Volewijckers wisten een 1-0 voorsprong te nemen. Daarna kregen de Amsterdammers geen kans meer en zij moeston tot de laatste slagbeurt wachten voordat zij nog enkele punten aan de score konden toevoegen. In die tussentijd had HCAW reeds duidelijk gemaakt dat zij de Amsterdammers beslist geen walk-over zouden toestaan; Rob toonde nog eens zijn grote kracht door vele Amsterdammers op 3-slag aan de kant te zetten, terwijl de slagploeg van HCAW er lustig op los timmerde, zij het dat zij voorlopig nog weinig geluk met hun slagen hadden. Zo zagen wij in de derde inning een voortreffelijke 3-honkelag van Piet Luteijn die door de scheidsrechters zeer conservatief werd geannuleerd omdat Piet Luteijn het tweede honk niet zou hebben aangeraakt. In plaats van het derde honk bezet betekende dit een nul meer.

Homerun

Even leek het erop dat door deze vreemde beslissing de gemoederen wat verhit raakten maar spoedig was weer alles pais en vree. Toen in de vierde slagbeurt Rob Ruizendaal geweldig uithaalde en een 3-honkslag gal die uitgroeide tot een homerun en daarbij eveneens Ade Fijth over de thuisplaat bracht, die zelf door een voortreffelijke stoothonkslag op de kussens was gekomen, was de stand 2-1 In het voordeel van HCAW en leek de weg naar de overwinning vrij. Tot de negende inning kwamen beide ploegen niet meer tot scoren maar toen gebeurde het.

De eerste slagman van de Amsterdammers kreeg 3-slag maar de tweede man J. Daggelder wist een twee-honkslag te geven hoewel de derde man weer met 3-slag genoegen moest nemen. Twee man dus uit maar het derde honk bezet. De volgende slagman bereikte echter ook het eerste honk door een weifelen met het aangooien op één van deze gelegenheid maakte Daggelder gebruik om de thuisplaat te bereiken. Ook de volgende twee slagmensen kwamen door nerveuze handelingen op de honken en de Volewijckers wisten deze foutjes uitstekend uit te buiten en brachten de score op 4-2 in hun voordeel alvorens de derde nul kon worden gemaakt. HCAW moest echter nog aan slag en direct liepen de honken vol en toen Roel Boodt de eerste man binnenbracht tekende een nederlaag voor de Amsterdammers zich sterker af.

Spanning. te groot

Rob Hoffmann gaf een stootslag en bracht de vierde man over de thuisplaat maar werd uitgegeven wegens onregelmatig slaan en de honkloper moest terug. Nog leek alles mogelijk. Ben v. d. Luitgaren kreeg 4-wtjd en weer stonden alle honken vol. De jonge werper van de Amsterdammers kon de spanning niet meer verdragen en Ruud Monincx had al 3-wijd toen de pitcher werd vervangen door F. W. Minne. Waar niemand meer op rekende gebeurde, Minne gooide 3 slagballen achter elkaar en de Volewijckers hadden de overwinning behaald. Zeer gelukkig verlieten zij het speelveld en zo eindigde de laatste thuiswedstrijd van HCAW in een 4-3 nederlaag in een wedstrijd welke zeer sportief werd gespeeld.

Scimitars klopten ook HMS-reserves

BUSSUM - De Scimitars hebben zaterdag hun zesde achtereenvolgende overwinning geboekt sinds de reorganisatie van het eerste negental. De cijfers 14-4 waarmee HMS 2 verslagen werd, geven een duidelijk beeld van de verhoudingen in deze wedstrijd. Van enige spanning was nauwelijks sprake.

De Scimitars bouwden regelmatig aan hun voorsprong die in vier innings reeds 11-0 bedroeg. Voor dit resultaat zorgden, naast acht honkslagen, maar liefst zeven veldfouten. Eerst in de daaropvolgende innings kon HMS vier maal scoren zij het eveneens door veldfouten. Hiertegenover stonden nog drie punten voor de Scimitars waarmee de 14-4 eindstand was bereikt.