vrijdag, 5 januari 1973

ORWO HCAW ingedeeld in poule A

AMSTERDAM - - Het komende seizoen zal de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond dezelfde competitiestructuur hanteren als verleden jaar. De bond heeft zich weliswaar voor het beginsel van een splitsing tussen topsport en algemene wedstrijdsport uitgesproken, zoals bedoeld in het persrapport dat in oktober j.l. is aangeboden, maar gezien de te treffen voorbereidingen zal een eventuele nieuwe structuur niet voor 1974 kunnen worden gerealiseerd.

Het kamende seizoen dus opnieuw twee poules. In poule A zijn Sparta, Feyenoord, ORWO-HCAW en HC Amsterdam ingedeeld en in poule B Raak Nicols, OVVO, Storks en ADO. De nummers één van beide poules zullen in vijf extra wedstrijden het kampioenschap van Nederland betwisten, de zogenaamde Holland Series. De laatste nummers van beide poules zullen in een dubbelwedstrijd (eventueel gevolgd door een enkele beslissingswedstrijd) uitmaken welke . ploeg onmiddellijk naar de eerste klasse degradeert.

Het tweede team van ORWO-HCAW komt in de reserve eerste klasse uit. Zijn tegenstanders zijn: ADO 2, Euro Stars 2. Feyenoord 2, Giants Diemen 2, HCK 2, OVVO 2 en Sparta 2.

Het derde negental van de Bussumse honkbalverenigmg dat het afgelopen seizoen uit het rayon Midden-Nederland is gepromoveerd, is voorlopig ingedeeld in de reserve tweede klasse B met HC Amsterdam 2, RAP 2, Rooswijk 2 (Velzen), Schoten 2, UVV 2, Volewij-ckcrs 2 en Wassenaar 2.